Miłość polega na zaangażowaniu wolności, jest ona wszak oddaniem siebie, a oddać siebie to właśnie znaczy: ograniczyć swoją wolność ze względu na drugiego”. Miłość sprawia, że takie ograniczenie nie jest negatywne i przykre, ale radosne i twórcze – Jan Paweł II

“Marriage is about becoming a team. You’re going to spend the rest of your life learning about each other, and every now and then, things blow up. But the beauty of marriage is that if you picked the right person and you both love each other, you’ll always figure out a way to get through […]